Dags att byta taket?

Dags att byta taket?

Taket skyddar oss från väldigt mycket. Men när det börjar brista kan det ställa till en mängd besvär från sjunkande temperaturer till vatten- och fuktskador. Att byta tak är sällan billigt, men kan också bli väldigt nödvändigt.

Det absolut viktigaste med takbyte är att göra det i tid och inte vänta förrän allvarliga brister uppstår. För att undvika detta är det viktigt att inspektera taket regelbundet. Vad man behöver kolla efter skiljer sig en del från tak till tak, men en visuell inspektion emellanåt och en mer grundlig inspektion en gång om året är något man borde göra. Vikten av dessa inspektioner går upp ju äldre taket blir.

Att byta tak är dessutom dyrt och behöver planeras för rent ekonomiskt. Mest troligt kommer man behöva låna pengar för att hantera utgiften. Men eftersom det blir ett bostadslån är räntan åtminstone fördelaktig och det är en investering i huset som också kan tas i åtanke om man planerar att sälja huset och vilket pris man därmed kan få för det.

Ett sätt att dra ned kostnaden är att välja ett tak man enkelt kan lägga själv.  Plåttak är något som många föredrar av denna anledning och företag som Falsat ser till att man kan få tydliga monteringsanvisningar för att göra jobbet rätt. En annan fördel med plåttak är att på grund av den lätta vikten finns det ingen risk att taket blir för tungt för takstolarna.

När man dock byter tak är det även viktigt att titta på undertaket och eventuellt byta ut saker som takpapp, bärläkt och liknande. Detta kan också behövas tas med i beräkningen av budgeten. Om undertaket också måste läggas om delvis eller helt och hållet kommer det krävas ytterligare material. För att inte tala om den extra tiden det tar.

Bra tidsplanering är också viktigt. Många rekommenderar våren eller sent på hösten för ett takbyte. Men det går faktiskt även bra att göra under vintern. Sommaren kanske verkar lockande vid första anblick. Men sommaren är också den årstid då vi för mest nederbörd och att hantera blött material och försöka torka bort vatten är faktiskt jobbigare än om det skulle snöa medan man byter taket.

rnn.yqe.