Drömträdgården

Drömträdgården

Varje trädgård har en egen identitet beroende på trädgårdsmästarens engagemang och intentioner, men också beroende av sina egna förutsättningar.

Vilken typ av mark består den av? Gammal kulturmark, skogsmark, naturlig förekomst av sten och bergknallar, vilka vilda växter finns i närheten? Både för odling av grönsaker som av prydnadsväxter måste man undersöka jordmånens karaktär och Ph-värden. Har du en jord som är lerhaltig, sandrik eller rik på humus så bestämmer det till viss mån vilken inriktning du kan ha på din trädgård. En trädgård är som en måltid, det är viktigt att känna till ingredienserna för att det ska bli smakligt.

Trädgården kan bestå av både dekorativa blomsterpartier och odlingstäppor med till exempel kryddväxter nära till hands från köket och grönsaker på andra platser som kan vara både praktiska och dekorativa, en odlingslott behöver inte vara rektangulär. Bärbuskar och fruktträd behöver visserligen också omvårdnad men klarar sig ganska bra själva under längre perioder. Med lite fantasi kan du förena både prakt och nytta i en spännande trädgård där man kan förlora sig i inspirerande upptäcktsfärder. En fin trädgård behöver inte heller vara svårskött – på Aftonbladet hittar du tips på exempelvis vilka häckar som är enklast att sköta om. En syrénhäck rekommenderas men kräver också en hel del plats.

Buskar och stenpartier kan bli fina även på vintern täckta av ett mjukt snölager. Och växter som du har i krukor ute över sommaren kan flytta in över vintern, speciellt då växter som är gröna året runt. Allt organiskt avfall från trädgården och hushållet kan omvandlas till näring för trädgården i komposter. Du hittar praktisk kompostbehållare bland annat på Gardenhome. Det finns många lösningar och komposterna kan även täckas av levande växter som gör komposterna till dekorativa punkter i trädgården, komposterna trivs bäst i skugga och inte på blöt mark. Olika växter trivs med olika typ av komposter, precis som med olika Ph-värden.

rnn.yqe.